Tøstrup Kirke

Tøstrup Kirke er et besøg værd med alle de flotte velbevarede kalk malerier.   

Tøstrup kirke er i sin oprindelse en romansk granit-kvaderkirke, opført formentlig i den senere halvdel af 1100-årene med det endnu stående skib og et smallere kvadratisk kor.

I dag fremtræder selve bygningen stort set, som den stod efter en om- og tilbygning omkring år 1500.

I 1986 afsluttedes en gennemgribende restaurering af Tøstrup kirke. Den gamle bygning blev derved sat i bedste tekniske stand, og kirkerummet præsenterer sig på en anden måde end før, hvor inventaret var malet mørkebrunt med egetræsådring, vægge og hvælv var dækket af hvidtekalk.

Nu præges rummet af de afdækkede kalkmalerier fra 1582 og den ligeledes afdækkede staffering fra 1839 på altertavle og prædikestol.

En kort historisk gennemgang af kirken finder du her

Kirke og kirkegården