KONFIRMATION

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE

Konfirmander 2018-19

De kommende konfirmander vil modtage et brev hen over sommeren med henblik på, hvor hver enkelt skal undervises. Klasserne fordeles sådan, at den ene halvdel undervises i konfirmandstuen i Kolind, og den anden halvdel undervises i konfirmandstuen i Nimtofte. Konfirmandholdet fra Nimtofte Friskole undervises også i konfirmandstuen i Nimtofte.

Undervisningen foregår hver onsdag, første gang onsdag d. 12. september 2018. Holdet fra Kolind skole undervises  fra 12.10-13.40. Holdet fra Friskolen; kl 14.00-15.30 Konfirmanderne fra Kolind skole, der skal undervises i Nimtofte, vil blive hentet i bus og kørt tilbage til Kolnd skole, så alle kan nå skolebusser og tog hjem.

Konfirmanderne fra Kolind skole invitreres sammen med deres forældre til indskrivningsgudstjeneste søndag d. 16/9 kl 10.30 i Nødager Kirke,  Konfirmanderne fra Midtdjurs Friskole inviteres sammen med deres forældre til Indskrivningsgudstjeneste i Nimtofte kirke søndag d. 2/9 kl. 10.30.

Har man spørgsmål til undervisningen, konfirmationsdato, kirke eller andet, er man velkommen til at kontakte sognepræst Susanne Munk Hjørlund 86 39 80 47 Email sujh@km.dk

SÅDAN FOREGÅR SELVE KONFIRMATIONEN

Ved konfirmationer i Nimtofte og Tøstrup kirker går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Klik på overskriften for at se, hvem der er blevet konfirmeret i år i Nimtofte, Tøstrup og Nødager.

Foto: PhotoCare Grenaa
Foto: PhotoCare Grenaa
Foto: PhotoCare Grenaa

KOMMENDE DATOER

Har du et barn, der skal konfirmeres i 2017, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Nimtofte d. 30. april
Tøstrup d. 7. maj

Konfirmationsdatoer frem til og med 2020:

2018
Nimtofte d. 29. april
Tøstrup d. 6. maj

2019
Nimtofte d. 28. april
Tøstrup d. 5. maj

2020
Nimtofte d. 26. april
Tøstrup d. 3. maj