Gudstjenesteliste

Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nimtofte-Tøstrup-Nødager kirker
Se den samlede liste for gudstjenester og koncerter

Kirkebladet

Det seneste kirkeblad

Kalender

31maj kl. 09:00

Pinsedag i Tøstrup Kirke

Så kom Pinsen, 50 dage efter Påske. Pinsen er helt centralt for den kristne kirkes …

31maj kl. 09:00
31maj kl. 10:30

Pinsedag i Nimtofte Kirke

Så kom Pinsen, 50 dage efter Påske. Pinsen er helt centralt for den kristne kirkes …

31maj kl. 10:30
01jun kl. 10:30

AFLYST! Fællesgudstjeneste 2. Pinsedag

AFLYST!

Fælles friluftsgudstjeneste for det gamle Midtdjurs ved Skarresø Kirke.
Alle …

01jun kl. 10:30
02jun kl. 18:30

AFLYST! Samvær i konfirmandstuen

AFLYST!

100 året for genforeningen 1920

ved sognepræst Susanne Munk Hjørlund

02jun kl. 18:30
07jun kl. 09:00

Gudstjeneste i Tøstrup Kirke

Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatis tiden begynder søndagen efter …

07jun kl. 09:00
09jun kl. 19:00

UDSKYDES! Fælles sangaften i Tøstrup Kirke

UDSKUDT! Da vi på grund af situationen med Corona virus ikke kan starte lejlighedskor …

09jun kl. 19:00
14jun kl. 10:30

Gudstjeneste i Nimtofte Kirke

I trinitatistiden skal de store højtiders budskab slå rod og vokse til. Søndagenes …

14jun kl. 10:30
21jun kl. 10:30

Gudstjeneste i Tøstrup Kirke

Johannes Døber beskrives som en forbereder for Jesus. Han pegede frem mod den tid, …

21jun kl. 10:30
28jun kl. 10:30

Gudstjeneste i Nimtofte Kirke

Vi har lige fejret Sankt Hans. Sankt Hans er fra gammel tid blevet forbundet med …

28jun kl. 10:30
05jul kl. 10:30

Gudstjenste i Nimtofte Kirke

Grundlæggende forhold i menneskelivet bliver taget op i gudstjenesternes …

05jul kl. 10:30
19jul kl. 09:00

Gudstjeneste i Tøstrup Kirke

Bøn er både henvendelse og hengivelse.  I bønnen henvender jeg mig til Gud, som er …

19jul kl. 09:00
26jul kl. 09:00

Gudstjeneste i Tøstrup Kirke

Kristendommen siger, at det største bud i livet er at elske og tilgive andre …

26jul kl. 09:00
18aug kl. 19:00

Valg 2020 Orienteringsmøde

Kom til orienteringsmøde i konfirmandstuen i præstegården. Du kan blive klogere på …

18aug kl. 19:00
30aug kl. 09:30

Konfirmation i Tøstrup Kirke

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. 

Årets …

30aug kl. 09:30
30aug kl. 11:00

Konfirmation i Nødager Kirke

Du skal elske din næste som dig selv.

Årets konfirmationer i Nødager Kirke ved …

30aug kl. 11:00
01sep kl. 18:30

Samvær i konfirmandstuen

Hvordan driver man en Friskole/Børnehave

- et spændende oplæg ved Martin Bak, leder …

01sep kl. 18:30
06sep kl. 10:30

Konfirmation i Nimtofte Kirke

Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

Årets …

06sep kl. 10:30
15sep kl. 19:00

Opstillingsmøde og valgforsamling

Så er tiden inde til at vælge hvem der skal repræsentere menigheden i menighedsrådet …

15sep kl. 19:00
06okt kl. 18:30

Samvær i konfirmandstuen

Så er der sønderjysk kagebord, vel mødt med tomme maver til at fylde

06okt kl. 18:30
03nov kl. 18:30

Samvær i konfirmandstuen

Maja og Bjarne med Bedste i Costa Rica

- en spændende rejse med Annelise Hougård

03nov kl. 18:30
01dec kl. 18:30

Samvær i konfirmandstuen

Vi julehygger med mad, sang og måske en julehistorie

01dec kl. 18:30

Ferie

Sognepræsten holder ferie

 

Kirkebil og Flextur

Kirkebil og flextur:

Det vil fremover være muligt at benytte sig af Flextur i Syddjurs Kommune, hvis man ønsker at blive kørt til kirke eller til kirkelige arrangementer, som menighedsrådet indbyder til. Der betales min. 35 kr. pr. tur / 70 kr. tur-retur. Du bliver hentet på din adresse og kørt til den adresse, du bestiller.

Flextur kan bestilles i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 20.00 senest en time før. Der ringes på tlf. 87 40 83 00. Oplys navn og telefonnummer, start- og slutadresse, start- og afhentningstidspunkt og evt. ønske om liftbus. Turen betales med kontanter, med lige penge, til chaufføren ved turens start. Du kan få refunderet beløbet af menighedsrådet ved at udfylde en blanket med navn og kontonummer og få overført belø- bet. Blanketten fås hos graverne i kirken eller i konfirmandstuen til arrangementerne.

Mangler der noget i kalenderen?

Så send en mail til kirkekontoret, så vi kan få dit arrangement i kalenderen hurtigst muligt.