søndag09aug2020

Gudstjeneste i Tøstrup Kirke

søndag09aug2020 kl. 10:30 - 11:30

"Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være."

Sognepræst Susanne Munk Hjørlund prædiker over dagens tekst.