søndag24maj2020

Gudstjeneste i Tøstrup Kirke

søndag24maj2020 kl. 09:00 - 10:00

Fordi mennesker ikke er perfekte, hænger næstekærlighed sammen med tilgivelse. At tilgive et andet menneske er en kærlighedsgerning, og alle oplever at få brug for at blive tilgivet. Jesus fortalte engang en historie om en konge, der eftergav sin tjener en stor gæld. Men da kongen siden hørte om tjeneren, at han havde nægtet at eftergive sin kollega en mindre sum penge, blev han vred. Kongen havde forventet, at tjeneren havde forstået idéen: Den, som får meget tilgivet, skal selv tilgive. Derfor er det både en gave og en opgave, når vi modtager synderens forladelse.
Denne dejlige maj morgen har vi fornøjelsen af præst Tine Frisenette.