søndag03nov2019

Alle Helgensdags gudstjeneste i Nimtofte Kirke

søndag03nov2019 kl. 16:00 - 17:00

På denne søndag holdes gudstjenesten i Nimtofte kirke.

Vi mindes dem, vi mistede i året, der er gået.