Alle Helgens Dag falder den første søndag i november og er en søndag, som bryder den lange række af trinitatissøndage mellem pinse og advent. Dagen er vor kirkes mindedag for vore døde og samtidig en betoning af trosbekendelsens ord om "kødets opstandelse og det evige liv". Det er opstandelseshåbet, der præger denne søndag.

Til gudstjenesterne denne dag vil navnene på alle døde i sognene og bisatte og begravede på kirkegårdene blive nævnt. Familier og pårørende til døde i årets løb får en særlig indbydelse til denne dag.

Kirkerne vil være åbne hele dagen. I Nimtofte, Tøstrup og Nødager kirker vil der denne dag stå lys i våbenhuset, som man er velkommen til at tage med ud til gravene.

Der holdes gudstjeneste i Nødager kirke kl. 10.30 og Tøstrup kirke kl. 16.00.

Billederne her er af konfirmanderne, der dekorerer Alle Helgens lys til årets Alle Helgens gudstjenester.